Polityka prywatnośći

POLITYKA PRYWATNOŚCIPolityka prywatności dla 

Agart Agnieszka Rogaczewska, wykonującej działalność gospodarczą w Łodzi przy Placu Pokoju 2a, 90-243, REGON: 471666547, NIP: 947-125-85-82, 


 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Agart Agnieszka Rogaczewska, wykonująca działalność gospodarczą w Łodzi przy Placu Pokoju 2a, 90-243, REGON: 471666547, NIP: 947-125-85-82, 

zwana dalej „ADO”. Kontakt z ADO w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: uzytkownik@sowiero.pl.


 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


W celu świadczenia usług zgodnie z zakresem naszej działalności, w związku z prowadzeniem i zarządzeniem Serwisem internetowym funkcjonującym pod adresem: http://sowiero.pl (dalej: SOWIERO), ADO przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu umożliwienia Państwu korzystanie z usług oferowanych przez Serwis SOWIERO przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • miejscowość,
 • województwo,
 • adres e-mail,
 • zdjęcie. 

Podstawą prawną dla wskazanych działań jest art. 6 ust. 1 lit b. RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


W celu promocji Serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem: http://sowiero.pl oraz prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Serwisu przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • zdjęcie (wizerunek),
 • imię i nazwisko, 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


 1. Cookies
 2. ADO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu użytkownika. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany. Na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości, bez uzyskiwania dodatkowych informacji.
 2. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując wolę wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.


 1. Prawo wycofania zgody i żądanie usunięcia danych
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Mogą Państwo także zażądać usunięcia danych osobowych. Wskazujemy, że ze względu na charakter usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu SOWIERO, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta użytkownika w Serwisie oraz utratą wszelkich zapisanych tam danych. 
 3. Jeżeli chcieliby Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do ADO na adres usunkonto@sowiero.pl., 
 4. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 5. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych na adres e-mail podany podczas rejestracji wysłana zostanie wiadomość z prośbą o potwierdzenie żądania. Po potwierdzeniu dane zostaną usunięte z naszej bazy danych nie później niż w ciągu 12h od momentu potwierdzenia. 


 1. Wymóg podania danych osobowych
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Serwis SOWIERO.
 3. Aby założyć konto w Serwisie SOWIERO, konieczne jest podanie adresu e-mail imienia i nazwiska — bez tego nie jesteśmy w stanie utworzyć konta użytkownika.
 4. Abyśmy mogli zweryfikować, czy spełniają Państwo warunki założenia konta przewidziane w Regulaminie, niezbędne jest podanie roku urodzenia. Zgodnie z regulaminem Serwisu SOWIERO, profil mogą założyć osoby, które ukończyły 16 lat. 
 5. Aby korzystać z serwisu SOWIERO, w zależności o funkcjonalności konta, konieczne jest podanie adresu e-mail, daty urodzenia, województwa, miejscowości, imienia i nazwiska.


 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.


 1. Odbiorcy danych osobowych
 2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:
 3. naszym informatykom zatrudnionym do obsługi Serwisu SOWIERO,
 4. podmiotom świadczącym usługę hostingu,
 5. księgowym,
 6. prawnikom.
 7. Może się zdarzyć, że na podstawie przepisu prawa powszechnie obowiązującego lub decyzji właściwego organu będziemy zobligowani do przekazania Państwa danych osobowych również innym podmiotom, publicznym lub prywatnym. Wyczerpujące wymienienie tego typu sytuacji wydaje się niemożliwe. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.


 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Gdyby okazało się, że Państwa dane będą musiały zostać udostępnione poza Europejski Obszar Gospodarczy, niezwłocznie o tym poinformujemy. 


 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 3. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać operacji na Państwa danych osobowych innych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia, dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 4. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania.


 1. Uprawnienia podmiotów danych
 2. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie e-maila bezpośrednio do ADO na adres uzytkownik@sowiero.pl.


 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 1. Postanowienia końcowe
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie SOWIERO. 
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.1.2019.


powrót do strony głównej